Ulike Målgrupper

AFPTs nye videreutdanning har som mål å gi økt kunnskap til personlige trenere i møte med spesifikke kundegrupper; Barn, under og etter graviditet og seniorer. Denne videreutdanningen vil styrke din rolle som personlig trener, samt øke din aktuelle kundemasse.

Fra449,- /mnd

Ordinær pris 20 900,-
* Gebyr/renter kan komme i tillegg. Les mer
Ulike Målgrupper

Om Ulike Målgrupper

Studieblokk 1 - Forstå svangerskapets forløp

I studieblokk 1 vil du tilegne deg relevant kunnskap om svangerskapets forløp, de fysiologiske, anatomiske og mentale endringer den gravide kroppen gjennomgår, samt få en grunnleggende forståelse for de vanligste muskel- og skjelettdiagnosene relatert til en graviditet. Du vil lære deg prinsipper for å kunne tilrettelegge trening under og etter graviditet. Ikke minst vil du lære hvordan du kan tilpasse enhver øvelse til den aktuelle kundegruppen. Dette vil gjøre deg i stand til å veilede kvinner gjennom svangerskapets forløp, optimalisere deres helse i en fase i livet hvor kroppen går gjennom enorme forandringer og påkjenninger. Du vil også få de rette verktøyene for å kunne utvikle egne PT-gruppekonsepter for trening under og etter graviditet.

Studieblokk 2 - Trening for barn og ungdom

I studieblokk 2 vil du lære grunnlaget for å bli en dyktig trener for barn og ungdom. Du vil lære teorien og praksisen bak å holde gode, motiverende, trygge og morsomme treninger for barn og ungdom. En barnetrener kan være med på å løfte gleden og læringsmulighetene ved trening og aktivitet. Barn som har lært å være i aktivitet og liker å være i aktivitet tror vi har større muligheter for å fortsette å være i aktivitet som ungdom og som voksen. Som trener for barn er du viktig og du må forstå din rolle og muligheten til innflytelse.

Studieblokk 3 - Aktivitet og trening for eldre

I studieblokk 3 vil du tilegne deg kunnskap om de fysiologiske og nevrologiske endringene som oppstår i alderdommen og fordype din kunnskap innen aldersrelaterte plager og sykdommer. Du vil lære deg hvordan tilpasse treningen ut fra kartlegging av seniorens funksjon, samt få de riktige verktøyene for å nå denne kundegruppen sitt mål. Vi får stadig mer kunnskap om helsegevinstene ved fysisk aktivitet og trening for vår eldre generasjoner. Ved fullført utdanning vil du besitte den nyeste kunnskapen om hvordan tilrettelegge for fysisk aktivitet og trening for eldre.

Om utdanningen

Utdanningen består av 3 studieblokker og avsluttes med en teoretisk eksamen. Hver studieblokk varer i 22 timer. De 22 timene i en blokk er fordelt på tre dager i løpet av en helg; fredag (17-21), lørdag (9-18) og søndag (9-18). Undervisningsmetodikken vil ta utgangspunkt i forelesninger, praktiske elementer, gruppeoppgaver og presentasjoner.
Omfang:
Powerpoint presentasjoner
66 timer undervisning

Forkunnskap

Studiet er for deg som er under utdanning som personlig trener, er personlig trener eller har annen relevant helsefaglig bakgrunn. Vi anbefaler at du allerede har opparbeidet deg noe erfaring som Personlig Trener eller terapeut før kursoppstart.

Eksaminasjon

Studenten vil forberedes til teoretisk eksamen fra første dag. Kravene for å gå opp til eksamen er som alltid hos AFPT 80% fremmøte og beståtte multiple choice oppgaver tilhørende hver studieblokk. Teoretisk eksamen vurderes etter Ikke bestått, Bestått og Vel bestått.

Emner trening under og etter graviditet

 • Gravide som kundegruppe
 • Svangerskapets forløp
 • Endringer i kroppen under og etter graviditet av betydning for fysisk aktivitet
 • Anatomi: Sentrale muskler som påvirkes under og etter graviditet
 • Svangerskapsrelaterte muskel- og skjelettplager
 • Andre svangerskapsrelaterte plager
 • Treningsanbefalinger under graviditet
 • Kosthold under graviditet
 • Trening i grupper med gravide
 • Markedsføring
 • Treningsanbefalinger etter graviditet
 • Kosthold etter graviditet
 • Svangerskapsrelaterte plager etter graviditet
 • Treningseffekter under og etter graviditet
 • Trening i grupper for nybakte mødre

 

Emner trening for barn og unge

 • Idrettens barnerettigheter 
 • Anbefalinger for aktivitet og trening hos barn 
 • Tilstand for aktivitet hos barn i dag 
 • Rollen som trener for barn 
 • Barns utvikling – fysisk, motorisk, sosialt, emosjonelt og kognitivt 
 • Idrett, trening og aktiviteters effekt på barn 
 • Samarbeid med foreldre og foresatte 
 • Trene barn en til en 
 • Trene barn i grupper 
 • Ulike aldersgrupper, prinsipper for de ulike gruppene 
 • Opp til 5 år 
 • 6-9 år 
 • 10-12 år 
 • 12-18 år
 • Differensiering 
 • Dosering av trening 
 • Trenerrollen i praksis – organisering, planlegging, kommunikasjon, tilbakemeldinger 
 • Aktiviteter/treningsformer og øvelser 

Emner trening for seniorer

 • Seniorer som kundegruppe
 • Definisjoner på seniorer
 • Anatomiske, nevrologiske og fysiologiske endringer ved alderdommen
 • Patologiske tilstander hos seniorer
 • Ulike treningsformer for seniorer: indikasjoner og kontraindikasjoner
 • Kartlegging av eldre
 • Programdesign
 • Spesifikke treningsanbefalinger – ut fra tilstand
 • Instruksjonsmetodikk
 • Trening av eldre - en til en
 • Gruppekonsepter for seniorer
   

Moduler

Ulike Målgrupper består av følgende moduler

Teoretisk undervisning

Utdannelsen foregår over 3 x 3 dager og den teoretiske undervisningen skal gi innføring i ulike temaer viktig for trening av ulike målgrupper.

Praktisk undervisning

Det stilles krav om minst 80 % deltagelse for å bestå emnet, samt at alle arbeidskrav er godkjent. Ved eventuelle individuelle prestasjonshindre som forhindrer studenten fra å utføre noen av de praktiske elementene forutsettes det allikevel deltagelse i den grad det er fysisk gjennomførbart.

Multiple choice eksamen

Forelesere

En kombinasjon av lærere og forelesere i særklasse

Vi har samlet det mest komplette lærerteamet AFPT noen sinne har hatt. Lærerstaben inkluderer fysioterapeuter, manuellterapeuter, personlige trenere, naprapater, osteopater, ernæringsfysiologer, styrkeløftere og vektløftere, massører og coacher. Kombinert med praktisk faglig erfaring fra daglig virke, forfatter- og utdannelseserfaring, formidlingsevne og engasjement, mener vi at våre lærere representerer den ypperste utdanningsspesialiserte fagkombinasjonen på våre fagområder.

Nyttig info

Betaling

AFPT har fleksible betalingsløsninger og tilbyr avbetaling. Hele studiet skal generelt betales i løpet av maksimalt 6 måneder etter studiets eller studentens oppstart foruten om egen avtale eller finanisering gjøres.

Betalingsinformasjon finnes beskrevet i AFPT sin studiekontrakt. I tillegg finnes opptil 36 måneder nedbetaling via SVEA Finans.

Kurssted

Kurssted i våre byer formidles på e-post tre uker før kursstart.

Mer informasjon får du ved å ringe vårt kontor på (+47) 955 55 938 eller sende en e-post til [email protected].

Påmelding

For å melde deg på kurset trykker du på en av «Meld deg på»-knappene du finner på denne siden. Da vil du få opp en liste over tilgjengelige datoer og studiesteder. Velg det som passer for deg, trykk på «Meld deg på» og følg instruksjonene under på neste side.

Hold deg oppdatert på nyheter

Vi sender ut nyhetsbrev regelmessig med gode tilbud, fagartikler, tips, oppstartsdatoer og annen informasjon om våre studier.

* Ved å gi oss dine kontaktopplysninger samtykker du til vår personvernpolicy.