10 tips til å lykkes med selvutvikling i PT rollen!
8 min

10 tips til å lykkes med selvutvikling i PT rollen!

Pandemien har gitt mange rom og tid til å reflektere over egen arbeidssituasjon og helse. Valg av arbeid og utdanning innvirker på flere områder i livet, og er av stor betydning for nære relasjoner, psykiske og fysiske helse, personlig utvikling og økonomi.
Publisert: 10.02.2022

Stort behov for aktører innen fysisk og psykisk helse

Aldri før har det vært større søkelys på psykisk og fysisk helse noe som innebærer at det er et stort behov for deg og tjenestene du som PT tilbyr. Ved å aktiv rolle i din karriereutvikling tar du også deg selv på alvor når utforsker tanker eller følelser, dilemmaer, begrensninger og muligheter som følger med rollen som PT. Ved å sette av tid til å reflektere er en stor bonus at du også blir bedre for dine kunder. 

 

1. Selvoppfatning og jobbidentitet

Vår selvoppfatning dannes gjennom erfaringer i samhandling med andre. Hva du tenker, føler og hva antar om deg selv i relasjon til utdanning, arbeid, ja din karriere er av stor betydning for motet til å gå for det du ønsker deg. Sett av tid til å begynne å jobbe med å utvikle en jobbidentitet i rollen som PT. Hva er det som motiverer deg? Hva er ditt samfunnsansvar? Hva kan du bidra med? Hvilke ferdigheter har du? Hva slags styrker og mindset har du? 

 

2. Du tar ikke et valg en gang for alle

For noen oppleves valg av studie eller karriere som et valg hogd i stein. Det er du som er med på å påvirke hva slags PT rolle du vil ha, hva slags arbeidsoppgaver du vil ha, hvem du vil jobbe med og hvordan du vil jobbe. Husk at det er mange måter å jobbe som PT på. Det er lov til å prøve noe nytt, ta videreutdanning, være usikker, ombestemme seg, starte online, eller lage vlogg for å nevne noe. Hva med å se på PT karrieren din som et prosjekt i et livslangt perspektiv hvor arbeid med karriereutvikling og karriereplanlegging i ulike livsfaser kan være lærerikt, utviklende og gi rom for å utvikle deg og bygge kompetanse. 

 

3. Påvirkning

Hvem er det som ofte påvirker dine valg, og hva er det som påvirker dine valg. Gode valg handler om å velge det som er viktig for deg i den situasjonen du befinner deg i. Bli kjent med ulike måter valg kan tas på, bevissthet om måten en selv velger, og hvordan dine valg påvirker deg og de rundt deg. Kjenn etter hva inspirer deg og hva holder deg tilbake. Lag en for og en imot liste når du ønsker å prøve noe nytt. Ofte er det. Snakk med andre, men lær deg å stole på egne tanker, følelser og refleksjoner, det er den aller beste måten å utvikle deg i rollen som PT.

 

4. Finn ut hva som er viktig for deg 

Lag en liste med hva du ønsker å gjøre, hva du ønsker å oppnå. Det kan virke simpelt, men ved å skrive får du lettere tak i hva det egentlig dreier seg om, og det kan bli tydeligere for deg hva som er motivasjonene din for å utvikle deg videre i rollen. Lag også en liste for å utforske hva det er du vil til. Det er ofte så lett å ha fokus på det man ikke vil eller ikke ønsker. 

 

5. Få oversikt over egen kompetanse

Samle kompetansen du har tilegnet deg i rollen som PT, og utenfor jobben. Ikke bare se på stillingsbeskrivelsen din, men få med alt du har gjort utenom også. Noter ned suksesshistorier, eksempler og egenskaper. Kompetansekartlegging hjelper deg til å sette ord på du har lært, og hva du faktisk kan. Faglig og akademisk kompetanse, livserfaring og arbeidserfaring. Frivillig arbeid, verv og innsikt i interesser, verdier, styrker og ferdigheter er viktige kompetanser å kjenne til. Like viktig er det kunne formidle kompetansen din skriftlig / muntlig. Gjør deg også kjent med treningsbransjen og arbeidsmarkedet og samfunnets fremtidige kompetansebehov. 

Ønsker du å lære mer om selvutvikling og hvordan hjelpe andre med det samme? Ta en titt på vår Mental trener utdannelse her.

6. Forbered deg på hindringer

Vær ærlig med deg selv om hvilke bekymringer du har, og skriv ned mulige barrierer som kan dukke opp når du skal begynne å utvikle deg i rollen, og utvikle businessen din. Skap deg strategier for å håndtere hindringene du har notert. Skill mellom hva som innenfor din kontroll, og forsøk å gi slipp på det du ikke rår over, som for eksempel hva andre tenker om valget ditt. Det vil spare deg for mye uro og stress. 

 

7. Bygg nettverk 

Du er din egen merkevare. Delta på videreutdanning, kurs, fagdager eller konferanser. Snakk med nettverket ditt og søkelys på hva du kan bidra med inn i relasjonen. Spør om tips eller råd, istedenfor å spørre om noen kan hjelpe deg med å skaffe kunder eller finne en jobb. Allier deg med en heiagjeng, og øv også på å formidle motivasjonen din, viktige verdier, hva du vil og dine bidrag. 

 

Utvid nettverket ditt gjennom vårt personlig trener studie. Møt likesinnede studenter, og bli kjent med våre dyktige forelesere. Les mer her!

8. Hva vil folk si om meg

Fokuser mer på hva du trenger for å utvikle deg og for å ha det godt i din arbeidshverdag. Mindre fokus på hva alle andre tenker og mener. Du trenger ikke forklare eller forsvare dine karrierevalg. Du kjenner deg selv best, og vet innerst inne hva som er riktig og viktig for deg akkurat nå. Det kan være sunt å øve på å sette grenser og stå i egne valg. 

 

9. Ikke glem å ha det godt der du er, skap mening der du er, med det du har 

Lag en liste over hva som er viktigst for deg og betyr mest. Skriv ned alt du gjør løpet en dag eller en uke, så sammenligner du listene. Deretter kan du ta nødvendige grep for å mer arbeidsglede. Vær nysgjerrig på tanken bak de ulike arbeidsoppgavene dine og rollen, og se på hvordan du kan bidra utover deg selv, og se jobben du gjør i en større sammenheng. 

 

10. Konstruktivt selvsnakk

Din indre dialog omkring hvem du er, hva du kan og hva du vil i relasjon til karriere har sammenheng med hvordan du oppfatter deg selv. Måten vi snakker til oss selv på kan være av betydning for utviklingen av vår jobbidentitet og hvilke muligheter vi tror vi kan skape. Det påvirker også i stor grad hvordan vi kommuniserer med andre. Observer din indre dialog, og vær nysgjerrig. Kanskje kan du kjenne deg igjen i «jeg er ikke smart nok», «jeg kan ikke nok», «jeg har for lite erfaring», «alle andre er bedre enn meg», «hvorfor får ikke jeg deg til» «jeg liker ikke å selge», «dette var mye vanskeligere enn jeg trodde». Spør deg selv, hva er det dette egentlig dreier seg om, og hva kan du lære om deg selv. På den måten sender du også signaler til om at du tar deg selv på alvor. Det bygger karakter og selvrespekt, og er med på å skape et utviklingsorienterte tankesett som handler om troen på at det er dine holdninger, evner og innsatsen din som er avgjørende. 

Trenger du nye verktøy for og lykkes som personlig trener? Sjekk ut AFPT Business School.

Lykke til!

Hilsen Elaine

Karriereveileder & karriereutvikler, pedagog, faglærer / AFPT foreleser og podcasthost

www.elainebloom.no 

 

Link til Elaine sin podcast:

https://podcasts.apple.com/no/podcast/karriereveiledning-med-elaine/id1475007704

 

 

Publisert: 10.02.2022 KL. 11:49
Kategori: Siste Artikkel
Gjør som tusenvis av andre. Lytt på vår podcast du også.

Har du lest disse?

I henhold til undersøkelser gjort er det bare mellom 3 og 8 prosent av vestlig europeisk befolkning som er laktoseintole...
Er det en sammenheng mellom størrelse på leggene og livsstilssykdommer.
Hvilken funksjon har glutamin på helsen?

Hold deg oppdatert på nyheter

Vi sender ut nyhetsbrev regelmessig med gode tilbud, fagartikler, tips, oppstartsdatoer og annen informasjon om våre studier.

* Ved å gi oss dine kontaktopplysninger samtykker du til vår personvernpolicy.