2 min

Styrketrening fra A-Å: Del 3, hvileperioder

Del 3 av serien ser på hvileperioder mellom serier.
Gjør som tusenvis av andre. Lytt på vår podcast du også.

Hvileperioder mellom serier er en faktor som mange ikke ar hensyn til og derfor går mange glipp av de resultatene de faktisk kunne fått. Dessverre er det noen som ikke forstår viktigheten av pauselengder og hvordan man kan benyttes eg av dette på best mulig måte.

Generelt kan man om pauselengder si at jo tyngre belastning du jobber med, jo mer eksplosiv utførelsen er samt jo færre repetisjoner du benytter, jo lenger er hvileperiodene. Det kan i mange tilfeller virke merkelig da en serie med 20 repetisjoner til utmattelse er veldig slitsomt og dermed skulle kreve lengre hvile før neste serie. Det er faktisk motsatt. Jo mer intensiv (enkelt forklart: jo tyngre belastningen er) jo lengre pauser har man mellom de ulike serien.

Optimale hvileperioder

Styrke og eksplosive øvelser: 2-5 minutter. det anbefales at pausene er lange og da gjerne opp mot 5 minutter. Under 2 minutter viser seg å være for lite da man er avhengig av at man klarer å regenerere store deler av energilagrene og kraften i nervesystemet.

Hypertrofi: Pauser på 30-90 sekunder mellom serier anses som optimalt.

Fettforbrenning: Ved trening for fettforbrenning ønsker man å ha så korte pauser som mulig samtidig som man kan jobbe med tung belastning. Pauselengdene avhenger derfor mye av hvor god form individet er i.

Oppsummeringsmessig kan man derfor si at repetisjonsantall og pauselengde er omvendt proprosjonale. Jo færre reps, jo lengre pauser og omvendt.

Publisert: 03.03.2014 KL. 12:00
Kategori: Trening

Har du lest disse?

Hvordan ser man på styrketrening for barn og unge? Her finner du en artikkel som sammenfatter dagens oppfatninger. Arti...
En ny forskningsrapport forsøkte å kartlegge restitusjonstid for ulike muskelgrupper. Forsøket ble delt inn i underkrop...
Ved å benytte nakkeestrekkere øker styrke i benkpress.

Hold deg oppdatert på nyheter

Vi sender ut nyhetsbrev regelmessig med gode tilbud, fagartikler, tips, oppstartsdatoer og annen informasjon om våre studier.

* Ved å gi oss dine kontaktopplysninger samtykker du til at vi kan kommunisere med deg via e-post og samtidig samtykker du til vår personvernpolicy.