3 min

Forskning: ulikt næringsinnhold i samme mat

Gjør som tusenvis av andre. Lytt på vår podcast du også.

Forskning: samme type matvare kan ha varierende vitamininnhold

Gjelder for blant annet epler, potet, laks og melk.

Epler har ulik mengde av C-vitamin
Du har kanskje hørt at du ikke bør skrelle epler når du spiser denne frukten fordi det er her flesteparten av vitaminene befinner seg. Dette er korrekt, men målinger gjort av Fødemareinstituttet i Danmark (som tilsvarer Mattilsynet her i Norge), viser også at vitamininnholdet kan variere blant ulike eplesorter. For eksempel så viste resultatene av målinger at et eple av typen Discovery inneholder 34 prosent av det anbefalte daglige inntaket av vitamin C, mens et eple av typen Gala inneholdt kun tre prosent av den anbefalte døgndosen av C-vitamin. Eplesorten Golden Delicious inneholdt 13 prosent av det anbefalte daglige vitamin C-inntaket.

Forskjell på poteter
En annen matvare som har blitt forsket på av Fødevareinstituttet er poteter. Potet er en kilde til vitamin C, men også her kan det være store forskjeller på vitamininnholdet. Du får i deg mer vitamin C hvis du spiser poteter som nylig har blitt plukket opp fra potetjordet sammenlignet med poteter som har ligget lagret i flere uker. Målinger gjort av danske forskere viser at 10 uker etter innhøsting har potetenes innhold av vitamin C nesten blitt halvert.

Mer næringsrik melk om sommeren?
Melk er en annen matvare som har varierende innhold av ulike vitaminer. Ifølge den danske forskeren Pia Knuthsen vil melkens vitamininnhold være høyere om våren og sommeren, hvis den kommer fra en ku som har vært ute på beite. Særlig innholdet av vitamin A blir trekt frem. A-vitamininnholdet i melka er lavest om vinteren og stiger med rundt 50 prosent om våren, hvis kuene får beite på gressmark. Om høsten går de fleste kuene inn igjen i fjøset og det blir mindre gressbeiting, noe som også fører til at innholdet av vitamin A i melka faller igjen. På en annen side vil kuer som får kraftfôr når de ikke beiter gress, ha et høyere innhold av mineralet jod fordi det er jod i fôret som også kommer over i produktet vi får fra kyrne.

Laks og vitamin D
Når det gjelder laks så er det særlig innholdet av D-vitamin som kan variere. Det er nemlig ikke likegyldig hvilken del av fisken du spiser. Forskere hevder at innholdet av D-vitamin varierer med over 100 prosent etter hvor i fisken vi måler og at laksen har mest vitaminer i forparten og, kanskje ikke så overraskende, minst i halen. Ifølge forskertemaet på Fødevareinstituttet er det også store forskjeller på innholdet av vitamin D i villaks og oppdrettslaks. Man har sett at D-vitamininnholdet i en vill laks kan være mer enn ti ganger høyere enn i oppdrettslaks! Forskerteamet på Fødevareinstituttet mener dette høyst sannsynlig henger det sammen med hva fisker spiser og da hva slags fôr fisken har fått.

Kilde:
http://videnskab.dk/krop-sundhed/saadan-skal-du-spise-for-at-optimere-dit-vitaminindtag

 

Publisert: 16.06.2016 KL. 05:25
Av:
Silje Bjørnstad
Kategori: Siste Artikkel

Har du lest disse?

I henhold til undersøkelser gjort er det bare mellom 3 og 8 prosent av vestlig europeisk befolkning som er laktoseintole...
Hvor du holder hantelen påvirker hvor tung øvelsen er.
Er det en sammenheng mellom størrelse på leggene og livsstilssykdommer.

Hold deg oppdatert på nyheter

Vi sender ut nyhetsbrev regelmessig med gode tilbud, fagartikler, tips, oppstartsdatoer og annen informasjon om våre studier.

* Ved å gi oss dine kontaktopplysninger samtykker du til at vi kan kommunisere med deg via e-post og samtidig samtykker du til vår personvernpolicy.