Stabil andel overvekt hos barn
3 min

Stabil andel overvekt hos barn

Andelen overvektige blant barn stabil.
Publisert: 04.07.2016
Av:
Silje Bjørnstad

Det har de siste årene vært rettet et stort fokus på overvektsproblematikken i Vesten, inkludert her i Norge. Også de yngre er rammet av denne utviklingen og i 2015 skrev Folkehelseinstituttet på sine nettsider at det blant barn og unge var vært en jevn økning i andelen med overvekt de siste 30 årene.

Barnevekststudien

I mai 2016 viser ferske tall fra Barnevekststudien ved Folkehelseinstituttet at det i de siste årene ser det ut til at andelen barn med overvekt og fedme har stabilisert seg. Barnevekststudien er den eneste landsdekkende undersøkelsen i Norge som følger utviklingen av overvekt og fedme i en bestemt aldersgruppe (8-9-åringer) over tid. Barnevekststudien er en del av overvåkningsprogrammet WHO European Childhood Obesity Surveillance Initiative (COSI), hvilket gjør det mulig å sammenligne resultater mellom flere land i Europa.

Høyere andel jenter med overvekt

Folkehelseinstituttet har gjennomført målinger på de samme 125 skolene blant nye 3.klassinger i 2008, 2010, 2012 og 2015. I 2012 viste tall fra Barnevekststudien at knapt 16 prosent av norske 3.klassinger har overvekt eller fedme. For gutter var andelen 14 prosent og for jentene 18 prosent. Av de 16 prosent med overvekt og fedme, hadde 3,5 prosent fedme og 12,3 prosent overvekt uten fedme i 2012. De siste tallene fra høsten 2015 viser at i gjennomsnitt er 17 prosent av jentene og 13 prosent av guttene overvektige. Gjennomsnittlig andel med fedme var 2,3 prosent blant gutter og 3 prosent blant jenter. Prosentandelen med overvekt, inkludert fedme, er altså noe høyere blant jentene enn blant guttene. Ifølge resultatene ser det ut til at andelen gutter og jenter med overvekt har stabilisert seg fra 2008 til 2015. Likevel påpeker Folkehelseinstituttet at det er viktig å følge utviklingen fremover og nevner blant annet foreldre, barnehage og skole som viktige aktører for å fremme helse og å rette oppmerksomhet mot kosthold og fysisk aktivitet.

Overvekt blant 17-åringer

Når det gjelder ungdom har i gjennomsnitt 23 prosent av 17-åringene overvekt (inkludert fedme) når man ser begge kjønn under ett. Både data fra Helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag i perioden 1995 -2008 og fra Forsvaret i 2011-2014 tyder på at det har vært en liten økning i andelen ungdom i 15-17-årsalderen som har overvekt eller fedme. Tall fra Barnevekststudien viser regionale forskjeller når det gjelder unge og forekomst av overvekt og fedme. Tidligere målinger fra studien viser er det høyest andel med overvektige 17-åringer i helseregion Nord, og lavest andel i Sør-Øst. Folkehelseinstituttet har foreløpig ikke analysert 2015-tallene for regionale forskjeller.

Kilder: https://www.fhi.no/fp/overvekt/overvekt-og-fedme-hos-barn-og-unge-/

 

Publisert: 04.07.2016 KL. 01:07
Av:
Silje Bjørnstad
Kategori: Siste Artikkel
Gjør som tusenvis av andre. Lytt på vår podcast du også.

Har du lest disse?

I henhold til undersøkelser gjort er det bare mellom 3 og 8 prosent av vestlig europeisk befolkning som er laktoseintole...
Er det en sammenheng mellom størrelse på leggene og livsstilssykdommer.
Hvilken funksjon har glutamin på helsen?

Hold deg oppdatert på nyheter

Vi sender ut nyhetsbrev regelmessig med gode tilbud, fagartikler, tips, oppstartsdatoer og annen informasjon om våre studier.

* Ved å gi oss dine kontaktopplysninger samtykker du til vår personvernpolicy.