4 min

Hvorfor får eldre redusert muskelstyrke og mister muskelmasse?

Hva er det som gjør at endringene kommer med alderen?
Gjør som tusenvis av andre. Lytt på vår podcast du også.

Tidligere har vi sett på hvor mye styrke og muskler man kan miste når man blir eldre, samt hvor godt styrketrening kan hjelpe mot dette.

I denne artikkelen skal vi gå innpå hvilke endringer som skjer inni kroppen som fører til en redusert styrke og muskelmasse ved aldring.

En mister motorneuroner på grunn av celledød, man har økt cytokiner og oksidativt stress samd redusert IGF-1 (1). IGF-1 har en effekt på myelinisering av nerveceller, reduserer celledød samt stimulerer til å reparere aksoner (nervefibre) som ledes til muskler. Økte cytokiner, som er signalstoffer, fører også til en hemmende effekt på IGF-1, aksoner, motorenheter og et økt tap av muskelmasse. Økt oksidativt stress kan på sin side føre til celledød.

Alt i alt fører dette til redusert nummer og diameter av myelinerte motorneuroner. Myelin er det som gjør at nervesignalene går ekstra fort, noe som da fører til en treghet i nervesignalene.

Inne i musklene er det reduserte nivåer av satelittceller og en redusert aktiveringsresponst. I tillegg er det en lavere proteinsynteserespons. Nå vet vi at proteinsyntesen kan økes hos eldre ved å innta høyere proteindoser enn det yngre behøver. Det er derfor viktig å spise nok og proteinrike kilder.

En ser ut til å kunne opprettholde styrken til man mister rundt 50% av motoneuronene. Det som skjer frem til det er en innervering av de motorneuronene som er igjen. Det er selvfølgelig positivt å kunne opprettholde styrken så lenge som mulig, men en konsekvens av dette er at en ikke har like god finmotorikk og kraftkontroll.

Man klarer ikke å aktivere agonistene like bra lengre; altså de musklene som er hovedansvarlig for en bevegelse. Antagonistene, det motsatte av agonister, ser ut til å ikke være like hemmet i en bevegelse. Dette kan være siden de må stabilisere mer siden en har mindre kraftkontroll.

En annen ting verdt å merke seg er at det ser ut til å skje større endringer i underkroppen kontra overkroppen. Dette kan dog være på grunn av at man ofte tenker at det å gå en tur er nok trening for beina, «en bruker de hele tida». Imidlertid virker det til å være en utbredt oppfatning at tyngre løft av og til må til med overkroppen.

Forskere har sett på hvilken effekt trening gjør på nervesystemet. Det ser ut til at signalene fra hjernen ned til ryggmargen står for størsteparten av endringene (2). Disse signalene er vist å øke med rundt 70% hos utrente eldre som trente tung styrketrening i bare 8 uker. Selv med en 70% økning var de fremdeles et godt stykke bak den yngre gruppen (60% bak), men det vil uansett være veldig positivt.

Man kan da spørre seg om man får ekstra fordeler dersom en har trent styrke hele livet?

En nylig studie tok for seg dette og testet tre ulike eldregrupper, alle > 60 år mot en ung utrent gruppe hvor gjennomsnittsalderen var 22 år (3). De tre gruppene med eldre bestod av en gruppe med utrente, en som gjorde normale aktiviteter som å gå tur, spille golf og så videre mens siste gruppen hadde trent styrke hele livet. Den trente gruppa var sterkere enn alle gruppene, også de yngre. De hadde også økt nervesignalrespons (fra hjernen) i forhold til de to andre eldre gruppene, men ikke like høy som de yngre. Fyringsfrekvensen var økt, i likhet med en sannsynligvis høyere rekrutering.

Det overaskende var at det ikke var noen forskjell i den utrente gruppa og den gruppa som drev med fritidsaktiviteter et par ganger i uka, men som ikke trente styrketrening.

Det bekrefter enda en gang at det holder ikke bare å gå tur om en vil redusere aldringsprosessen!

Skrevet av Fredrik Tonstad Vårvik som er masterstudent og driver en nettside: FredFitology.

1.             Aagaard P, Suetta C, Caserotti P, Magnusson SP, Kjaer M. Role of the nervous system in sarcopenia and muscle atrophy with aging: strength training as a countermeasure. Scand J Med Sci Sports. 2010 Feb;20(1):49–64.

2.             Unhjem R, Lundestad R, Fimland MS, Mosti MP, Wang E. Strength training-induced responses in older adults: attenuation of descending neural drive with age. Age Dordr Neth. 2015 Jun;37(3):9784.

3.             Unhjem R, Nygård M, van den Hoven LT, Sidhu SK, Hoff J, Wang E. Lifelong strength training mitigates the age-related decline in efferent drive. J Appl Physiol Bethesda Md 1985. 2016 Aug 1;121(2):415–23.

 

Publisert: 03.12.2016 KL. 02:31
Av:
Fredrik Tonstad Vårvik
Kategori: Siste Artikkel

Har du lest disse?

I henhold til undersøkelser gjort er det bare mellom 3 og 8 prosent av vestlig europeisk befolkning som er laktoseintole...
Hvor du holder hantelen påvirker hvor tung øvelsen er.
Er det en sammenheng mellom størrelse på leggene og livsstilssykdommer.

Hold deg oppdatert på nyheter

Vi sender ut nyhetsbrev regelmessig med gode tilbud, fagartikler, tips, oppstartsdatoer og annen informasjon om våre studier.

* Ved å gi oss dine kontaktopplysninger samtykker du til at vi kan kommunisere med deg via e-post og samtidig samtykker du til vår personvernpolicy.