Salg, markedsføring og coaching

Salg, markedsføring og coaching er viktige emner for en personlig trener. Evnen til å markedsføre og formidle sin faglige kunnskap er en avgjørende egenskap for å lykkes. Vi gir deg det du trenger.

Fra449,- /mnd

Ordinær pris 20 900,-
* Gebyr/renter kan komme i tillegg. Les mer
Venter på ny dato
Meld deg på vårt nyhetsbrev og vær blandt de første til å få beskjed når dato kommer.
Salg, markedsføring og coaching

Om Salg, markedsføring og coaching

Emnet skal gi deg kompetanse og forståelse av salg og markedsføring i hverdagen som personlig trener. Du skal bli kjent med PT-yrket som et salgsyrke. Dette skjer i en teoretisk gjennomgang av salg og markedsføringsbegreper, rollen som personlig trener, og praktisk øving på salgstilnærming til kunden.


Utover dette er en helg satt av til coaching og kommunikasjon. Å evne kommunikasjon er avgjørende for å nå ut med ditt budskap. Derfor er dette en del av utdannelsen.

Etter kurset skal du være godt forberedt til å kunne lykkes med salg av dine PT-tjenester. Vi fokuserer på sentrale refleksjoner rundt hva som kreves som personlig trener. Dette gjør vi gjennom å forstå markedet og din rolle som PT i et makro- og mikroperspektiv. I det store bildet dreier det seg om helse, og muligheten til å påvirke en større gruppe mennesker til gode valg i hverdagen.

I møte med kunden handler det om å forstå det enkelte mennesket og danne relasjoner. Kurset handler i stor grad om å forstå hvordan kundens behov danner grunnlaget for å havne i en salgssituasjon. Det stilles krav til riktig kommunikasjon og kunnskap om tilnærmingsmåter.

Til sist handler det om å kjenne seg selv, sine utviklingsområder, og sin styrke som PT. Underveis i kurset fokuserer vi også på å utvikle og kultivere PT-rollen. Dette gjør vi gjennom praktiske eksempler, diskusjon og rollespill.

Omfang

 • Ingen videoleksjoner
 • 66 timer undervisning
 • Powerpointpresentasjoner

Innhold

Helg 1: Salg og markedsføring i teori og praksis.

Helg 2: Salg og markedsføring i teori og praksis.

Helg 3: Kommunikasjon og coaching.

Etter endt emne skal studenten ha tilegnet seg følgende kompetanse:
Kunnskap 

 • Forstå markedet i treningsbransjen, og din egen posisjon som PT i markedet.
 • Kunne gjøre rede for egne styrker og svakheter i PT-rollen.
 • Kunne gjøre rede for hvordan forventninger og behov avgjør en salgssituasjon.
 • Kunne gjøre rede for sentrale definisjoner på salg.
 • Kunne forstå salgssystemet i praksis.
 • Kunne gjøre rede for hvordan man utvikler en plan på salg- og markedsføring.
 • Forstå hvordan relasjoner påvirker salg.

Ferdigheter

 • Kunne bruke ulike salg- og markedsføringskanaler for å komme i kontakt med kunder.
 • Kunne utføre gode kartleggingssamtaler med potensielle kunder og finne behov.
 • Kunne kommunisere faglig kunnskap på en forståelig måte overfor kunden.
 • Kunne forholde seg kritisk til egen tilnærming til kunden og reflektere rundt egen salgsinnsats.
 • Programdesign og treningsplanlegging: Kunne legge opp til prøvetimer hvor kunden får testet hva personlig trening er, og hvordan det fungerer.
 • Kunne legge opp til PT-timer som gjør trening mer lystbetont og morsomt for kunden.
 • Ha kunnskap om å anvende aktuelle metoder og teknikker innenfor salg. Herunder closing-teknikker, oppfølgingssystemer med mer.
 • Kunne bruke sosiale medier for å markedsføre seg selv effektivt som personlig trener.

Generell kompetanse

 • Kunne lage en individuelt tilpasset salgsplan til seg selv, for å nå sine langsiktige og kortsiktige mål som PT. 
 • Kunne gjennomføre helt konkrete tiltak for å komme i kontakt med kunder.
 • Finne kunders behov, levere treningstimer som tilfredsstiller kundens mål, og følge opp med et høyt service-nivå.
 • Erkjenne at PT-salg handler om å finne og vinne kunden gjennom å møte vedkommende på deres nivå.

Varighet

Studiet går over 3 x 3 dager. Tre helger, fredag – søndag.

Fremmøte og deltagelse

Det kreves 80 % deltagelse ved obligatoriske samlinger/undervisning. Fremmøtet blir registrert med fremmøtelister. Ved mer enn 20 % fravær vil du miste rett til å avlegge eksamen. Du har selv ansvar for å melde om fremmøte. Vi refererer til studiekontrakten angående betingelser.

Krav for godkjennelse

For godkjent utdannelse kreves det 80% deltagelse på samlinger, samt beståtte arbeidskrav og eksamen. I tillegg må alle studieavgifter være betalt i sin helhet, eller i henhold til betalingsplan.
Etter utdannelsen skal du bestå en multiple choice-eksamen på 50 spørsmål, der 80% må være korrekt for å bestå.

Studieavgift

Alle studieavgifter skal være betalt i sin helhet før eksamen kan avlegges. Ved manglende betaling av studieavgift mister du retten til å avlegge eksamen.

Unntaket er dersom du som student har egen betalingsavtale med AFPT eller vår finansieringspartner.
Studieavgiftene som fremgår på våre sider gjelder til enhver tid.
Studieavgiften inkluderer studiemateriell, alle forelesninger i utdannelsen.

 

Litteraturliste

Arntzen, A., Abrahamsen, F., Haugen, R. (2014): Personlig Trener: Hvordan rekruttere, trene og utvikle kunder gjennom coaching
Akilles Forlag. ISBN 9788272862410
Sideantall: 268.
Boken finnes online ved å trykke på denne linken:
https://www.adlibris.com/no/bok/personlig-trener-9788272862410?utm_source=kelkoono&utm_medium=cpc&utm_campaign=kelkooclick&utm_term=Abrahamsen%2C+Frank+Personlig+trener+%288272

Greshes, W.. (2006): The Best Damn Sales Book Ever: 16 Rock-Solid Rules For Achieving Sales Success
ISBN: 978-0-471-75728-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Boken finnes online ved å trykke på denne linken:
http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0471757284.html

 

Studiesteder

Oslo

Moduler

Salg, markedsføring og coaching består av følgende moduler

Teoretisk undervisning

Undervisningen er samlingsbasert teoretisk undervisning og diskusjon, samt praktisk arbeid vedrørende målsetting, bygge salgsplaner og teste ulike markedskanaler som personlig trener. Teoretisk undervisning og praktisk trening i coaching og kommunikasjon er en del av utdannelsen og du får der innsikt i kommunikasjonsmodeller og hvordan man kommuniserer for å nå frem emd sitt budskap.

Teoretisk eksamen

Den teoretiske eksamen består av en multiple choice-basert hjemmeeksamen på 50 spørsmål der 80% må være korrekt for bestått.

Resultatet formidles umiddelbart etter avlagt eksamen.

Ved eventuelt ikke godkjent må studenten avlegge ny eksamen etter en karantenetid på minimum 30 dager.

Forelesere

En kombinasjon av lærere og forelesere i særklasse

Vi har samlet det mest komplette lærerteamet AFPT noen sinne har hatt. Lærerstaben inkluderer fysioterapeuter, manuellterapeuter, personlige trenere, naprapater, osteopater, ernæringsfysiologer, styrkeløftere og vektløftere, massører og coacher. Kombinert med praktisk faglig erfaring fra daglig virke, forfatter- og utdannelseserfaring, formidlingsevne og engasjement, mener vi at våre lærere representerer den ypperste utdanningsspesialiserte fagkombinasjonen på våre fagområder.

Nyttig info

Betaling

AFPT har fleksible betalingsløsninger og tilbyr avbetaling. Hele studiet skal generelt betales i løpet av maksimalt 6 måneder etter studiets eller studentens oppstart foruten om egen avtale eller finanisering gjøres.

Betalingsinformasjon finnes beskrevet i AFPT sin studiekontrakt. I tillegg finnes opptil 36 måneder nedbetaling via SVEA Finans.

Kurssted

Kurssted i våre byer formidles på e-post tre uker før kursstart.

Mer informasjon får du ved å ringe vårt kontor på (+47) 955 55 938 eller sende en e-post til [email protected].

Påmelding

For å melde deg på kurset trykker du på en av «Meld deg på»-knappene du finner på denne siden. Da vil du få opp en liste over tilgjengelige datoer og studiesteder. Velg det som passer for deg, trykk på «Meld deg på» og følg instruksjonene under på neste side.

Venter på ny dato

Hold deg oppdatert på nyheter

Vi sender ut nyhetsbrev regelmessig med gode tilbud, fagartikler, tips, oppstartsdatoer og annen informasjon om våre studier.

* Ved å gi oss dine kontaktopplysninger samtykker du til vår personvernpolicy.