NSAID
2 min

NSAID

Hvordan påvirker inntaket av NSAID preparater helsen?
Publisert: 21.01.2009

16. november 2006: Bruk av NSAIDs (nonsteroidal anti-inflammatory drugs) øker risikoen for akutt nyresvikt, ifølge artikkel i American Journal of Epidemiology.

Leger kan foreskrive NSAIDs ved en rekke tilstander i muskel- og skjelettapparatet.
Men denne formen for smertelindring er ikke uproblematisk, da den kan føre til alvorlige bivirkninger.
Blant annet er det pÃ¥vist at NSAIDs kan ha uheldige effekter på hjerte-/karsystemet, for eksempel hjerteinfarkt.
Ifølge en ny studie er forekomsten av nyresvikt ved bruk av NSAIDs om lag den dobbelte av forekomsten av hjerteinfarkt.

Bruken av NSAIDs bør derfor begrenses til de situasjoner der nytten kan forventes å oppveie risikoen, sier dr. James M. Brophy ved McGill University, til Reuters Health.
Dr. Brophy og kollegaene hans har undersøkt sammenhengen mellom NSAID-bruk hos eldre pasienter og akutt nyresvikt, sammenlignet med forekomsten av nyresvikt hos pasienter som ikke har vært eksponert for disse legemidlene.
121.722 nye NSAIDs brukere i Quebec ble identifisert i perioden 1999-2002. Data for 4.228 tilfeller av akutt nyresvikt og 84.540 kontroller matchet på alder og oppfølgningstid ble analysert.
Resultatene viser at nye brukere av både selektive og uselektive NSAIDs hadde mer enn dobbel så stor risiko for akutt nyresvikt sammenlignet med dem som ikke var eksponert for medikamentet. Risikioen var høyest de første 30 dagene etter at behandlingen startet. Brukere som hadde stått på NSAIDs over tid, hadde en økt risiko på 14 prosent.
Jeg tror at alle typer NSAIDs skal brukes i lavest mulig dose i kortest mulig tid, sier Brophy.
Siden risikoen er størst hos nye brukere, mener han det er på sin plass å sjekke nyrefunksjon kort tid etter at medikamentene er tatt, kanskje etter to uker.
Han legger til at siden resultatene fremkommer som følge av en case control-studie, er det alltid en sjanse for at funnene fra denne studien er beheftet med skjevheter. Det er derfor nødvendig å følge opp med en randomisert, kontrollert studie.

Referanse:
Schneider V, Levesque LE, Zhang B, Hutchinson T, Brophy JM.: Association of selective and conventional nonsteroidal antiinflammatory drugs with acute renal failure: A population-based, nested case-control analysis. Am J Epidemiol 2006;164:881-889. 

Publisert: 21.01.2009 KL. 03:59
Kategori: Fitnessxpress
Gjør som tusenvis av andre. Lytt på vår podcast du også.

Har du lest disse?

Hvordan påvirkes helsen av finanskrisen og har vi noen som helst effekt av å prioritere den i disse tider?
Skuldersmerter er sannsynligvis den vanligste plagen som rammer mennesker som trener på treningssenter i dag, men knesme...
Dype knebøy har fått et dårlig rykte. Hva er egentlig fakta rundt dyp utførelse.

Hold deg oppdatert på nyheter

Vi sender ut nyhetsbrev regelmessig med gode tilbud, fagartikler, tips, oppstartsdatoer og annen informasjon om våre studier.

* Ved å gi oss dine kontaktopplysninger samtykker du til vår personvernpolicy.